Chính sách thanh toán

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE có thể hợp tác với bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán bao gồm các ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng chủ theo quy định pháp luật Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán của người sử dụng cũng như việc thu phí cơ bản và các khoản phí khác. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm cổng thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khi nhận hàng hoặc hối phiếu/lệnh thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện được cho phép bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam để thu phí, hoàn phí và chuyển khoản khi cần thực hiện thanh toán hoặc các hỗ trợ khác.

Bạn đồng ý, hiểu và xác nhận rằng những thông tin thẻ ngân hàng/thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng được cung cấp để sử dụng các dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE là chính xác và hợp lệ. Những thông tin này được bạn cung cấp trên website của bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE không truy cập bất cứ nội dung thanh toán nào của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba sẽ tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng của họ. Bạn hiểu rằng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các hành vi, tính năng hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán nào.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE không thể hỗ trợ việc yêu cầu ngừng thanh toán đối với bất kỳ khoản thanh toán thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ đến hạn của bạn. Trong những trường hợp này, bạn phải ngay lập tức liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

 

Facebook Chat