Chính sách đặt hẹn

Tư vấn qua điện thoại

Đặt dịch vụ này được hiểu rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng chi tiết của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE. Tất cả các khoản thanh toán cho đặt Dịch vụ được điều chỉnh bởi Chính thanh toán, hủy và hoàn tiền của chúng tôi.

Chi tiết liên lạc của các chuyên viên tư vấn sẽ được chia sẻ với bạn khi bạn hoàn tất việc đăng ký dịch vụ của bạn, thông qua tin nhắn SMS và E-Mail tại số điện thoại di động đã đăng ký và e-mail địa chỉ tương ứng của bạn.

Bạn sẽ được liên lạc bởi nhân viên CSKH của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE để tái xác nhận lịch hẹn tư vấn qua điện thoại của bạn. Vui lòng liên hệ với nhân viên CSKH của chúng tôi nếu bạn muốn thay đổi lịch hẹn này của bạn (việc thay đổi có thể tùy thuộc vào thời gian trống của chuyên viên tư vấn).

Trong trường hợp thời gian của buổi tư vấn vượt quá thời gian yêu cầu ban đầu của bạn khi đăng ký, bạn sẽ vẫn có thể tiếp tục được kéo dài thời gian tư vấn (tùy thuộc vào điều kiện về thời gian của chuyên viên tư vấn). Thời gian tư vấn thêm sẽ được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE tính phí và bạn được yêu cầu thanh toán trực tuyến cho khoản phí này.

Trong trường hợp nếu các chuyên viên tư vấn không thể tư vấn qua điện thoại cho bạn như lịch bạn đã đăng ký do tình huống bất khả kháng về thời gian hoặc một tình huống khẩn cấp, nhân viên CSKH của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE sẽ trực tiếp liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất và giúp bạn thay đổi, lựa chọn lịch hẹn phù hợp.

Tất cả các mức giá nói trên đều được tính bằng tiền đồng Việt Nam và thời gian được tính theo giờ Việt Nam (GMT +7).

Tư vấn qua Email

Đặt dịch vụ này được hiểu rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng chi tiết của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE. Tất cả các khoản thanh toán cho đặt Dịch vụ được điều chỉnh bởi Chính thanh toán, hủy và hoàn tiền của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn này được giới hạn đến một câu hỏi duy nhất liên quan đến các sản phẩm mặt nạ, sữa rữa mặt và son, vòng tay các loại đá bạn lựa chọn, các chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn đối với vấn đề của bạn thông qua một câu trả lời chi tiết và chúng tôi có thể liên lạc với bạn trong thời gian chờ chuyên viên tư vấn trả lời trong trường hợp cần bất kỳ thông tin bổ sung nào từ bạn.

Thời gian đáp ứng lý tưởng để tư vấn qua email là 03 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ tự động thông báo cho bạn khi email tư vấn gửi đến bạn câu trả lời,  trong trường hợp có sự chậm trễ, bạn sẽ được thông báo thông qua tin nhắn SMS và E-Mail tại số điện thoại di động đã đăng ký và e-mail địa chỉ tương ứng của bạn.

Các chuyên viên tư vấn có thể bảo lưu quyền từ chối / từ chối tư vấn qua Email theo yêu cầu của bạn trong trường hợp yêu cầu tư vấn của bạn có nhiều câu hỏi mang tính chất lạm dụng hoặc vì lý do nào đó không thể được cung cấp bởi các chuyên viên tư vấn. Trong trường hợp này, chúng tôi đồng ý hoàn lại khoản phí dịch vụ bạn đã thanh toán. Chi tiết về việc hoàn tiền này có sẵn tại Chính thanh toán, hủy và hoàn tiền của chúng tôi.

Bạn không thể hủy bỏ dịch vụ tư vấn qua email đã được đăng ký thành công bởi bất kỳ lý do nào.

Tất cả các mức giá nói trên đều được tính bằng tiền đồng Việt Nam và thời gian được tính theo giờ Việt Nam (GMT +7).

Tư vấn qua cuộc hẹn trực tiếp

Đặt dịch vụ này được hiểu rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng chi tiết của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE. Tất cả các khoản thanh toán cho đặt Dịch vụ được điều chỉnh bởi Chính thanh toán, hủy và hoàn tiền của chúng tôi.

Chi tiết liên hệ của chuyên viên tư vấn và địa chỉ cuộc hẹn sẽ được gửi đến bạn khi bạn hoàn tất đăng ký dịch vụ, thông qua tin nhắn SMS và E-Mail tại số điện thoại di động đã đăng ký và e-mail địa chỉ tương ứng của bạn.

Bạn sẽ được liên lạc bởi nhân viên CSKH của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE để tái xác nhận lịch hẹn của bạn. Vui lòng liên hệ với nhân viên CSKH của chúng tôi nếu bạn muốn thay đổi lịch hẹn này của bạn (việc thay đổi có thể tùy thuộc vào thời gian trống của chuyên viên tư vấn).

Trong trường hợp thời gian của buổi tư vấn vượt quá thời gian yêu cầu ban đầu của bạn khi đăng ký, bạn sẽ vẫn có thể tiếp tục được kéo dài thời gian tư vấn (tùy thuộc vào điều kiện về thời gian của chuyên viên tư vấn). Thời gian tư vấn thêm sẽ được tính phí bạn có thể lựa chọn thanh toán trực tiếp cho chuyên viên tư vấn hoặc thanh toán trực tuyến cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE.

Trong trường hợp nếu các chuyên viên tư vấn không thể tư vấn trực tiếp cho bạn như lịch bạn đã đăng ký do tình huống bất khả kháng về thời gian hoặc một huống khẩn cấp, nhân viên CSKH của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE sẽ trực tiếp liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất và giúp bạn thay đổi, lựa chọn lịch hẹn phù hợp.

Tất cả các mức giá nói trên đều được tính bằng tiền đồng Việt Nam và thời gian được tính theo giờ Việt Nam (GMT +7).

 

Facebook Chat