Chính Sách Bảo Hành Và Đổi Trả

Chính sách bảo hành và đổi trả

Chính sách hủy bỏ

Trong trường hợp Người dùng yêu cầu hủy giao dịch đã thanh toán, mã xác nhận đã được gửi và việc tư vấn vẫn chưa kết thúc vì các nguyên nhân có thể hoặc không thể tránh khỏi, chúng tôi phải được thông báo về yêu cầu hủy này bằng văn bản/email theo địa chỉ email hongleebeauty@gmail.com

Phí yêu cầu hủy giao dịch sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi nhận được email thông báo của bạn. Yêu cầu hủy giao dịch phải được thực hiện trước 24 giờ tính đến giờ trả lời yêu cầu tư vấn/giờ hẹn tư vấn.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 07 ngày làm việc và trong trường hợp Chuyên viên tư vấn chưa cung cấp dịch vụ tư vấn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hủy giao dịch.

Vui lòng lưu ý rằng 20% số tiền hoàn lại sẽ được khấu trừ để dùng cho việc xử lý thanh toán trực tuyến. Khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng/thẻ tín dụng đã dùng để thanh toán ban đầu. 

Chính sách hoàn tiền

Trong trường hợp yêu cầu tư vấn của bạn đã được chấp nhận nhưng xảy ra các tình huống không mong muốn, yêu cầu này sẽ bị từ chối hoặc hủy bỏ; bạn sẽ được lựa chọn yêu cầu thực hiện tư vấn khác hoặc hoàn lại số tiền đã thanh toán. Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 ngày làm việc.

Trong trường hợp tài khoản tín dụng/ghi nợ/thanh toán của bạn bị trừ quá khoản tiền phải thanh toán, vui lòng thông báo với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE trong thời gian sớm nhất. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE sẽ hoàn lại khoản tiền thanh toán thừa vào tài khoản của bạn trong vòng 15 ngày làm việc. Trường hợp ngược lại, nếu khoản tiền giao dịch trong quá trình thanh toán ít hơn phí thực tế phải thanh toán, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HONG LEE sẽ ghi nợ số dư còn lại vào tài khoản và thông báo cho bạn vấn đề này.

Người dùng bắt buộc phải duy trì mã giao dịch duy nhất được cung cấp tại thời điểm yêu cầu tư vấn. Mã giao dịch này sẽ được yêu cầu để giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

Facebook Chat